Cẩm Tiên Lâm

  • Trợ Lý Ban Giám Đốc
  • Điện thoại: +84792720517

  • Thành viên kể từ, 15/05/2023

Về Cẩm Tiên Lâm

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 1 - 3 năm
0984 766 469