Cường Hà Phước Phú

  • Điện thoại: +840901439409

  • Giáo dục/ Đào tạo
  • 24 Đường số 6, phường 10, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Thành viên kể từ, 17/01/2023

Về Cường Hà Phước Phú

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nam
  • Kinh nghiệm 1 - 3 năm

Giáo dục

Trải qua

0984 766 469