Đán Phan

 • Điện thoại: +84965200989

 • Giáo dục/ Đào tạo
 • 52a6 kp 11, Tân Phong VN
 • Thành viên kể từ, 06/02/2023

Về Đán Phan

 • Trình độ học vấn Đại học
 • Độ tuổi 33 - 37 tuổi
 • Giới tính Nam
 • Kinh nghiệm Trên 5 năm

Giáo dục

Trải qua

 • Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi2014 - 2022

  Chuyên viên thu- Thanh tra/kiểm tra

  15/05/2014 – 31/12/2022 – Chuyên quản 300 doanh nghiệp lớn, nhỏ, 11 trường học các cấp, 10 đại lý thu BHYT hộ gia đình • Tiếp nhận các văn bản từ cấp trên, gửi và hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, đại lý thực hiện đúng theo các nội dung, Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, tuyên truyền + Quản lý thông qua nhóm zalo, gmail khi có văn bản mới sẽ soạn nội dung gửi thông báo trong nhóm và kèm văn bản. Nếu các nội dung lớn cần thực hiện hoặc phức tạp thì chủ động lên kế hoạch soạn thư, gửi thư mời thông qua bưu điện, gmail và thông báo trên zalo để lên kế hoạch mời lên tập huấn, giải đáp các vướng mắc. + Nhận công văn và soạn trả lời công văn • Giải quyết các hồ sơ doanh nghiệp và đại lý đã gửi lên cơ quan BHXH: + Tải file excel từ hồ sơ điện tử, rà soát tính hợp lý, chỉnh sửa và import vào phần mềm của Bảo hiểm xã hội + Giải quyết hồ sơ giấy về hoàn trả tiền thừa, trích kinh phí chăm sóc sức khỏe cho doanh nghiệp, trường học. Tính thù lao hoa hồng cho đại lý thu BHYT • Đối chiếu chi tiết kết quả đóng BHXH (C12-ts) hàng tháng: + Xuất file excel danh sách đang tham gia, danh sách phát sinh trong tháng của doanh nghiệp đối chiếu số liệu với file excel của doanh nghiệp tìm ra số tiền lệch hoặc số lao động bị lệch. • Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp, trường học, đại lý, về việc thực hiện hồ sơ quản lý lao động, trích nộp, chi trả chế độ BHXH: + Kiểm tra các thủ tục gồm:Giấy phép kinh doanh - Thang bảng lương – Bảng chấm công – Bảng lương –Chính sách trả lương/thưởng – Hợp đồng lao động – Các quyết định liên quan đến nâng lương, chức danh, nghỉ việc. + Đối chiếu rà soát số lao động trên bảng lương và số lao động đã tham gia BHXH bằng file excel so với bảng lương của doanh nghiệp, số tiền tham gia BHXH và các phụ cấp lương, chức danh, rà soát chính sách trả lương/ thưởng trong bảng chấm công và bảng lương, chi trả các chế độ cho người lao động… • Báo cáo: + Tổng hợp số tiền Doanh nghiệp thừa/thiếu đầu kỳ và cuối kỳ, báo cáo số doanh nghiệp nợ, tỷ lệ nợ so với kỳ trước + Báo cáo phương án kế hoạch và kết quả thực hiện

0984 766 469