Đăng Cao Hoàng

  • Freelance Graphic Designer
  • Điện thoại: +84 0967 730 460

  • Thành viên kể từ, 30/01/2023

Về Đăng Cao Hoàng

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nam
  • Kinh nghiệm 3 - 5 năm
0984 766 469