Hà Lê Thị Ngọc

  • Chuyên viên dịch vụ khách hàng
  • Điện thoại: +840906905325

  • Thành viên kể từ, 04/05/2023

Về Hà Lê Thị Ngọc

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 3 - 5 năm
0984 766 469