Hảo Đặng Thị Thanh

 • Điện thoại: 0703 248 678

 • Giáo dục/ Đào tạo
 • 116 Đường số 138, Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Thành viên kể từ, 25/05/2023

Về Hảo Đặng Thị Thanh

 • Trình độ học vấn Đại học
 • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
 • Giới tính Nữ
 • Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Giáo dục

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia TPHCM. 2018 - 2022

  Psychology

  Tôi tốt nghiệp Tâm lý học chuyên ngành Tham vấn - Trị liệu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

0984 766 469