Khôi Nguyễn

  • Chuyên viên R&D (ngưng công tác từ 05/2023)
  • Điện thoại: +84902777237

  • Thành viên kể từ, 22/05/2023

Về Khôi Nguyễn

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nam
  • Kinh nghiệm 3 - 5 năm
0984 766 469