Kim Anh

  • Điện thoại: +84974100043

  • Tư vấn/ Chăm sóc phụ huynh
  • SAFIRA KHANG ĐIỀN, Đường Võ Chí Công, The Minh Son, Phú Hữu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thành viên kể từ, 22/05/2023

Về Kim Anh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm

Về tôi

Năng động, vui vẻ, dễ hoà nhập với môi trường mới.

0984 766 469