Loan Nguyễn

 • Điện thoại: +84919920118

 • Giáo dục/ Đào tạo
 • Him Lam Riverside, Đường D1, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Thành viên kể từ, 18/12/2022

Về Loan Nguyễn

 • Trình độ học vấn Sau đại học
 • Độ tuổi 38 - 42 tuổi
 • Giới tính Nữ
 • Kinh nghiệm Trên 5 năm

Về tôi

Phát triển bản thân trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, không ngừng học tập, cải tiến bản thân để đáp ứng được công việc được giao và đam mê cống hiến của bản thân đối với môi trường giáo dục.

Cụ thể định hướng:

 • Phấn đấu đến năm 2024-2025 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò đào tạo Quản trị nguồn nhân lực/Quản trị nhân sự.
 • Lập kế hoạch hành động nhằm đạt được học vị Tiến sĩ trong 2026-2027 ‘

Nếu ở vị trí là nhân sự quản lý cấp Phòng, trong 6 tháng đầu sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhanh chóng hòa nhập, giao lưu, học hỏi, hợp tác và cùng tập thể anh chị em cùng đơn vị xây dựng đội ngũ với chất lượng ngày càng tốt hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho Công ty.

Giáo dục

Trải qua

 • Trường Đại học Nguyễn Tất Thành2021 - 2022

  Tổ trưởng Tổ Đào tạo và Phát triển - Phòng Tổ chức nhân sự

  – Nghiên cứu và lập kế hoạch, chương trình đào tạo hiệu quả nhằm cải thiện năng lực các vị trí: Trưởng/Phó đơn vị, Nhân viên, Chuyên viên, Giảng viên; – Phân tích dữ liệu đã khảo sát về thực trạng đào tạo hiện tại; tương tác với BGH và các bộ phận liên quan chuẩn bị kế hoạch / chương trình & hoạt động đào tạo phù hợp với mục tiêu Trường đặt ra; – Phân công và điều phối Đội ngũ nhân viên đào tạo trong việc xây dựng và triển khai công tác đào tạo; – Cải tiến và nâng cấp chương trình, nền tảng đào tạo theo từng giai đoạn hệ thống hóa tài liệu đào tạo; – Rà soát chấm công và thực hiện thanh toán lương.

 • Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2019 - 2021

  Tổ trưởng tổ Tuyển dụng – Hành chính - Phòng Tổ chức nhân sự

  – Chịu trách nhiệm đưa ra kế hoạch/ chiến lược nhân sự tổng thể cho Trường (cả ngắn hạn và dài hạn), trình bày kế hoạch với BGH; – Điều hành, quản lý nhóm, các phòng ban trong đơn vị trong quá trình thực hiện để tối đa hóa phát triển tiềm năng nhân sư, đảm bảo quyền lợi nhân sự, đảm bảo các vị trí việc làm; – Phân tích và sắp xếp các số liệu cụ thể liên quan đến nhân sự bao gồm các số đo về KPIs, đánh giá năng lực nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự, các chỉ tiêu trong chính sách nhân sự; – Tìm ra các kẽ hở về nhân sự trong Trường (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc), các vấn đề về sự thỏa mãn của nhân sự khi làm việc tại Trường và Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề này; – Phối hợp nhân viên trong nhóm thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích và đánh giá; – Chịu trách nhiệm đưa ra tham mưu các văn bản được gửi đến cho BGH; – Chịu trách nhiệm quản lý kiểm tra rà soát cơ sở vật chất của Trường; – Tổ chức sinh nhật cho cán bộ từ cấp Trưởng phòng trở lên.

 • Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2010 - 2019

  Chuyên viên - Phòng Tổ chức nhân sự

  – Tìm kiếm ứng viên theo kế hoạch tuyển dụng, gửi thư mời ứng tuyển, tổ chức phỏng vấn theo yêu cầu của lãnh đạo, gửi thư mời nhận việc, báo cáo tình hình tuyển dụng theo từng tháng, hàng năm; – Theo dõi thời hạn hợp đồng của nhân sự, gửi phiếu đánh giá cho lãnh đạo đơn vị đánh giá nhân sự hết hạn hợp đồng, báo cáo tình hình hợp đồng nhân sự theo tháng, theo năm học; – Thực hiện các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động, phân công công việc, cử cán bộ đi học, cử cán bộ đi công tác; – Thực hiện thanh toán lương giảng viên định kỳ theo tháng; – Lưu trữ hồ sơ nhân sự toàn trường;

 • Trung tâm Tin học và Quản lý kinh tế Mait 2008 - 2010

  Nhân viên - Phòng Quản lý đào tạo

  – Thực hiện xếp thời khoá biểu các lớp đang theo học tại Trung tâm, nhập điểm sinh viên đang theo học; – Quản lý kế hoạch học tập của các lớp ngắn hạn tại trung tâm.

0984 766 469