Ngà Trình

  • Huấn luyện câu lạc bộ của quận 11
  • Điện thoại: +840901643396

  • Thành viên kể từ, 17/04/2023

Về Ngà Trình

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Dưới 1 năm
0984 766 469