NGỌC ĐAN THANH PHẠM

  • Giáo viên Piano tại trung tâm Chromatic Music Center
  • Điện thoại: +84932724202

  • Giáo dục/ Đào tạo
  • 15/4B, kp1A, Nguyễn Văn Quá VN
  • Thành viên kể từ, 04/05/2023

Về NGỌC ĐAN THANH PHẠM

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 1 - 3 năm
0984 766 469