NGỌC NGUYỄN THỊ KIM

  • Chăm sóc khách hàng
  • Điện thoại: +84938176433
  • Thành viên kể từ, 24/05/2023

Về NGỌC NGUYỄN THỊ KIM

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 33 - 37 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469