Chinh Nguyễn

  • Giáo dục/ Đào tạo
  • Thành viên kể từ, 04/04/2023

Về Chinh Nguyễn

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 33 - 37 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469