PHÚC NGUYỄN VĂN

 • Điện thoại: +84979128379

 • Giáo dục/ Đào tạo
 • KDC3, ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. VN VN
 • Thành viên kể từ, 23/04/2023

Về PHÚC NGUYỄN VĂN

 • Trình độ học vấn Đại học
 • Độ tuổi 43 - 47 tuổi
 • Giới tính Nam
 • Kinh nghiệm Trên 5 năm

Về tôi

Đã công tác trong ngành Giáo dục 25 năm, trong đó có 19 năm làm CBQL, hiện là Hiệu trưởng tại trường tiểu học công lập.

Giáo dục

Trải qua

 • Trường Tiểu học Lê Văn Tám1977 - Hiện nay

  Giáo dục Tiểu hoc

  Đã công tác trong ngành Giáo dục được 26 năm, trong đó có 16 năm là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và có trên 03 năm là Hiệu trưởng trường tiểu học.

0984 766 469