Nhi Nguyễn

  • Giáo viên Tiếng Anh Giao Tiếp
  • Điện thoại: +84906740126
  • Thành viên kể từ, 09/06/2023

Về Nhi Nguyễn

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 1 - 3 năm
0984 766 469