Nhi Nguyen

  • Điện thoại: +84333123112

  • Giáo dục/ Đào tạo
  • Thành viên kể từ, 24/02/2023

Về Nhi Nguyen

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 33 - 37 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm

Trải qua

0984 766 469