Nhựt Nguyễn

  • Phụ trách chuyên môn, đào tạo
  • Điện thoại: +84904669408

  • Thành viên kể từ, 06/05/2023

Về Nhựt Nguyễn

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nam
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469