Phượng Hòa

  • Trưởng nhóm tư vấn tuyển sinh
  • Điện thoại: +840372162687

  • Thành viên kể từ, 05/01/2023

Về Phượng Hòa

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469