Phương Phạm

  • Điện thoại: +84

  • Thành viên kể từ, 13/11/2022

Về Phương Phạm

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 18 - 22 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 1 - 3 năm
0984 766 469