Quyên Hà Thị Tố

  • Điện thoại: +84985807808

  • Ngành khác/ Mới tốt nghiệp/ Thực tập
  • block B cc Âu Cơ - Phường Tân Thành VN
  • Thành viên kể từ, 27/04/2023

Về Quyên Hà Thị Tố

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 33 - 37 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469