Sang Nguyễn Minh

  • KKT
  • Điện thoại: 090878787

  • Thành viên kể từ, 13/07/2022

Về Sang Nguyễn Minh

  • Trình độ học vấn Trung học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nam
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469