Thanh Minh Nguyễn thị

  • Sinh viên năm 3 cao đẳng sư phạm trung ương
  • Điện thoại: +8432166015

  • Thành viên kể từ, 27/04/2023

Về Thanh Minh Nguyễn thị

  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Độ tuổi 18 - 22 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
0984 766 469