Thanh Nguyen

  • Điện thoại: +84988477019
  • Thành viên kể từ, 14/02/2023

Về Thanh Nguyen

Giáo dục

  • ĐH Sài Gòn 2008 - Hiện nay

    Cử nhân quản trị kinh doanh

    2014-2016: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường ĐH Sài Gòn • 2008-2011: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.Hồ Chí Minh • 2013: Khóa học ngắn hạn về quản trị nhân sự của Đại học kinh tế TP HCM • Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ B Tin học, chứng chỉ Anh văn bằng B

0984 766 469