Thanh Thảo Đào Lê

  • Trợ giảng Tiểu học
  • Điện thoại: +840939306157

  • Giáo dục/ Đào tạo
  • Thành viên kể từ, 27/03/2023

Về Thanh Thảo Đào Lê

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 18 - 22 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 1 - 3 năm
0984 766 469