Thị Mỹ Hạnh Nguyễn

  • Trưởng phòng chuyên môn, phụ trách khối mầm non hệ thống trường Việt Úc
  • Điện thoại: +84 0909650526
  • Thành viên kể từ, 14/04/2023

Về Thị Mỹ Hạnh Nguyễn

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 43 - 47 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469