Thị Ngọc Anh Vũ

 • Điện thoại: +840977915000

 • Thành viên kể từ, 07/04/2023

Về Thị Ngọc Anh Vũ

Giáo dục

 • Đại học Sài Gòn 2021 - Hiện nay

  Thạc sĩ Quản lí Giáo dục

  Tôi hiện đang theo học chuyên ngành Quản lí Giáo dục và sẽ hoàn thành bảo vệ luận văn vào tháng 08/2023

 • Đại học Hà Nội 2010 - 2011

  Thạc sĩ phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

  Tôi đã tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh tại trường Đại học Hà Nội liên kết Đại học Victoria (Úc) năm 2011

Trải qua

 • Hệ thống Giáo Dục Ruby Hồng Ngọc, Tân Phú, TPPHCM2017 - 2020

  Giáo Viên chương trình Quốc Tế

  Chịu trách nhiệm soạn chương trình và Giảng dạy các chương trình luyện thi Cambridge như KET PET, IELTS

 • Hệ thống giáo dục Ruby Hồng Ngọc2020 - 2022

  Phó hiệu trưởng phụ trách Tiếng anh

  Phụ trách tuyển dụng, thiết kế chương trình, đảm bảo chất lượng chương trình tiếng anh MOET và chương trình Quốc Tế

0984 766 469