Thi Trịnh Thị Anh

  • Nhân viên văn phòng
  • Điện thoại: +84
  • Thành viên kể từ, 17/02/2023

Về Thi Trịnh Thị Anh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469