Thoa Nguyễn Thi Kim

  • Trưởng bộ phận Tư vấn Tuyển sinh
  • Điện thoại: +840977314221

  • Thành viên kể từ, 28/04/2023

Về Thoa Nguyễn Thi Kim

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 33 - 37 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469