Thuỳ Trang Nguyễn

  • giáo viên tiếng anh
  • Điện thoại: +84917266680

  • Thành viên kể từ, 15/11/2022

Về Thuỳ Trang Nguyễn

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 38 - 42 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469