Thy Nguyễn

  • Giáo viên tiếng Anh
  • Điện thoại: +84778808142

  • Thành viên kể từ, 24/05/2023

Về Thy Nguyễn

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469