Tiến Nguyễn Trần

  • Chuyên viên Thiết kế
  • Điện thoại: +84336746910

  • Thành viên kể từ, 22/02/2023

Về Tiến Nguyễn Trần

  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nam
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469