Tram Nguyen

  • Admission and Students Affair Senior Officer
  • Điện thoại: 0353898237

  • Thành viên kể từ, 19/05/2023

Về Tram Nguyen

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 3 - 5 năm
0984 766 469