Trâm Phan

  • Phó Hiệu Trưởng kiêm Điều Phối Viên Tiếng Anh
  • Điện thoại: +84 0919270683
  • Thành viên kể từ, 26/05/2023

Về Trâm Phan

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 38 - 42 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469