trami Pham

  • Điện thoại: +84989606039

  • Giáo dục/ Đào tạo
  • 62 Đường 16, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thành viên kể từ, 08/05/2023

Về trami Pham

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 33 - 37 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Dưới 1 năm
0984 766 469