Trinh Trương

  • Giáo viên IELTS
  • Điện thoại: +84909837399

  • Thành viên kể từ, 08/02/2023

Về Trinh Trương

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469