Vân Anh Nguyễn Thị

  • Chuyên viên đào tạo và truyền thông nội bộ
  • Điện thoại: +840909638705
  • Thành viên kể từ, 31/01/2023

Về Vân Anh Nguyễn Thị

  • Trình độ học vấn Sau đại học
  • Độ tuổi 28 - 32 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 3 - 5 năm
0984 766 469