Vân Nguyễn

  • PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ NS VÀ THIẾT BỊ
  • Điện thoại: 0908002353

  • Thành viên kể từ, 07/05/2023

Về Vân Nguyễn

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 38 - 42 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm Trên 5 năm
0984 766 469