Xương Trịnh Ngọc

  • Trường phòng chăm sóc khách hàng
  • Điện thoại: +84906979143

  • Thành viên kể từ, 13/01/2023

Về Xương Trịnh Ngọc

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Độ tuổi 23 - 27 tuổi
  • Giới tính Nữ
  • Kinh nghiệm 3 - 5 năm
0984 766 469